(Tâm Sự Eva) Hôm nay chợt nhận ra mình đã đến cái tuổi chẳng buồn giải thích với ai điều gì, có chăng là hiểu lầm, là thắc mắc là…